SPIL DANSK - Dansk Musik i Forandring

Spil Dansk Dagen d. 31. oktober 2002 Dansk musik i forandring – sæt ny lyd på ”gamle” toner Konkurrencebetingelser Musikholdet arrangerer én af tre følgende melodier: TO BE OR NOT TO BE (Leo Mathisen / Erik Parker) NATTEN ER TIL FOR BARE OS (Kai Norman Andersen / Poeten) eller SARAI (Morten Kærså) for 1) en besætning, der som minimum består af: bas, guitar, trommer, tangentinstrument, vokal + et valgfrit instrument eller 2) kor a cappella Jeres tilmelding til konkurrencen skal vi have senest 1. oktober 2002. Hvis I har lyst til at se nærmere på musikken før I tilmelder jer, kan I se noderne på vores hjemmeside (www.ewh.dk) eller kontakte os på e-mail: spildansk@ewh.dk. Når I har tilmeldt jer, sender vi nodematerialet (dvs. melodi og tekst med becifring, Sarai dog kun melodi med becifring). Aflevering: Det færdige arrangement skal være Edition Wilhelm Hansen i hænde senest den 15. november 2002. I kan eventuelt vedlægge en vejledende indspilning af arrangementet. I den forbindelse skal vi bede om alle arrangørernes navne, da alle jo skal krediteres. Materialets form: 1. I indsender et partitur i C (dvs. utransponeret, alle stemmer noteres som de klinger) og eventuelt en ”vejledende” indspilning (det kan være en enkel rumoptagelse af en liveopførelse, fx gjort i forbindelse med Spil Dansk Dagen d. 31. oktober). 2. Hvert instrument noteres i sit eget system (dog kan korstemmerne godt noteres to og to). 3. Der lægges vægt på, at hver stemme noteres så nøjagtigt som muligt (dvs. helst ikke ”col piano”). 4. I bedømmelsen af jeres arrangementer lægger vi desuden vægt på følgende punkter: variation (et par eksempler: brug gerne andre akkorder i andet vers, lad ikke trommerne spille det sammen hele vejen (se også pkt. 3), rytmisk variation af melodien eller forsøg jer med andre stilarter), originalitet (gør jeres arrangement til noget ganske særligt – giv jeres bud på en ny fortolkning, find på modstemmer eller underbyg teksten ved brug af citater – det kan være melodiske eller ”karakter”-citater), idiomatik (hvordan I skriver for det enkelte instrument. Helt konkret betyder det, om jeres arrangement er spilbart og om det klinger godt) og konsekvens (man kan af og til komme til at inddrage alt for mange idéer i sit arrangement, hvilket får det til at virke fragmenteret og usammenhængende. Udfordringen er altså at få jeres arrangement til at fremstå som et hele – konsekvent og logisk). Det færdige arrangement må meget gerne være et samarbejde mellem lærer og elever – vi lægger bare vægt på, at det er jeres eget arrangement og jeres egne idéer. For god ordens skyld skal vi oplyse, at Edition Wilhelm Hansen AS ved modtagelse af jeres arrangementer har uindskrænket ret til mangfoldiggørelse i enten trykt eller digital form, og I samtidig automatisk overdrager alle rettigheder forbundet hermed til os. Konkurrencen: Når vi har modtaget alle bidrag (senest d. 15. november 2002), går juryen i gang med voteringen. Bedømmelsen tager udgangspunkt i de ovenfornævnte kriterier. 1. præmie: En dags studietid til indspilning af jeres arrangement samt klassesæt af Jazz på Dansk. 2.-5. præmie: Klassesæt af Jazz på Dansk. Vi glæder os til at høre fra jer! Mange hilsener Edition Wilhelm Hansen AS spildansk@ewh.dk For yderligere information kontakt: Jakob Faurholt, e-mail: jf@ewh.dk, direkte telefon: 33 70 15 09 Marlene Ottosen, e-mail: mo@ewh.dk, direkte telefon: 33 70 15 11