Jazz på dansk

Jazzmusikeres bibel har hidtil været "The Real Book" med standardmelodier fra den amerikanske sangskat. Men vi har også en dansk sangskat, der er lige så velegnet til at spille og synge over. Mange af sangene kommer fra revyer, kabaretter og film og sidder dybt i mange danskere. Det nye i denne bog er, at de fleste melodier har fået tilføjet eller er blevet forsynet med becifringer hentet fra jazzens verden, i håb om at de danske evergreens vil inspirere til improvisation og, naturligvis, til yderligere harmoniske bearbejdelser. I "Jazz på dansk" - efter ide af Erik Moseholm - har Poul Godske og Leif Plenov valgt 60 revy-, kabaret- og filmmelodier fra tiden op til 1950. Ole Kock Hansen har stået for becifringer samt arrangement af udvalgte melodier og Leif Plenov for de biografiske noter.