Carmina Latina - tekster fra det klassisk-kirkelige repertoire

Af forfatternes forord: Med Carmina Latina foreligger en samling af nogle af de i musikalsk sammenhæng mest anvendte kirkelige latinske tekster med deres oversættelse. Vi har taget konsekvensen af egen ærgrelse over jævnligt at skulle bruge tid på at finde oversættelser og prøvet at gøre ærgrelsen produktiv ved at samle og udgive dette tekstudvalg. Mange kender sikkert til problemet med at finde oversættelser, eftersom man ofte ikke ved, hvor de stammer fra eller hvad de eventuelt er en del af. Derfor forestiller vi os også, at vi med denne udgivelse imødekommer et behov. Samlingen er tilrettelagt med henblik på praktisk brug: vi har så vidt muligt skrevet den danske oversættelse over for de respektive latinske tekstlinier. I afsnittet med noter bagest i bogen findes oplysninger om teksternes oprindelse og oversættelse og i adskillige tilfælde tillige om deres liturgiske anvendelse. Vi håber at noterne også kan være en hjælp ved værkernes hensigtsmæssige programsætning både i liturgisk og verdslig sammenhæng. Søren Birch og Herman van Tooren