Danske sange & salmer

Et væsentligt formål med udgivelsen Danske sange & salmer er at gøre dette repertoire af fællessange -162 er samlet heri -mere tilgængeligt. De originale klaversatser er forenklet nænsomt, men bevarer originalsatsernes harmonik og karaktér. Teksterne er forsynet med enkle ordforklaringer, der hjælper til at forstå mange af de udtryk, som ikke længere er en del af nutidig sprogbrug. Udgivelsen udgør således et velegnet redskab til undervisere og elever på alle niveauer. Valget af toneart er sket ud fra den målgruppe, udgivelsen henvender sig til, hvilket for drengestemmernes vedkommende vil sige efter at stemmen er gået i overgang. For bedre at kunne få en forståelse for teksterne er ordforklaringerne anbragt til venstre for versene.