Per Nørgård og Poul Ruders i udlandet

Danske komponister har igen succes i udlandet. Den 10. august uropføres Per Nørgårds 9. strygekvartet ved Santa Fe Chamber Music Festival i USA. Den 11. august førsteopføres Poul Ruders' slagtøjskoncert ved the Proms i London med Evelyn Glennie og Gert Mortensen som solister. Per Nørgård er i disse dage hovednavn ved Santa Fe Chamber Music Festival, hvor en række værker opføres. Det drejer sig om bl.a. om "Wenn die Rose sich selbst Schmückt", "Turn", "Jeg hører regnen" samt to Wölfli Lieder. Vigtigst er imidlertid uropførelsen af den 9. strygekvartet "Ind i kilden" den 10. august med Orion kvartetten. Kvartetten er bestilt af Santa Fe Chamber Music Festival og af den norske strygekvartet Vertavo, som vil førsteopføre kvartetten i Europa den 27. februar 2002. Per Nørgård skriver om kvartetten, at den kan karakteriseres som "en fortsat gåen på opdagelse i kvartettens begyndelse - den graver hele tiden dybere ind i sin egen forudsætning og kommer derved tættere og tættere på kildens udspring." Der er fokus på Poul Ruders i England i øjeblikket. Efter at have været hovednavn ved Aldeburgh Festival i juni bliver hans slagtøjskoncert "Studium" opført ved the Proms i Royal Albert Hall den 11. august. "Studium" er bestilt af Radiosymfoniorkestret og BBC Symphony Orchestra. Den er skrevet til Safri Duo, som uropførte den i København i januar i år. Da Safri Duo i sidste måned meldte afbud til opførelsen i London lykkedes det for BBC at få Evelyn Glennie og Gert Mortensen til at træde ind. De to nye solister har siden været i tæt kontakt med komponisten, og de er godt rustede til koncerten på lørdag. Som ved uropførelsen dirigerer Thomas Dausgaard. Poul Ruders skriver om Studium, at "den er et studie eller en etude for virtuost slagtøj og orkester - samt en komponists studium af tålmod og detalje i opbygningen af en vældig struktur baseret på et stramt og begrænset tonemateriale. Titlen betyder egentlig ‚.. en opgave udført med glød og ønsket om at opnå det sublime‘ - et naturligt mål i enhver kunstnerisk stræben."