Samtlige Carl Nielsens symfonier nu i den reviderede, videnskabelig udgave

9. juli udkom 1. og 6. symfoni i Carl Nielsen Udgaven ved Det Kongelige Bibliotek, udgivet af henholdsvis Peter Hauge og Thomas Michelsen. Hermed foreligger samtlige Carl Nielsens seks symfonier i den nye udgave, gennemrevideret på musikfilologisk grundlag til glæde og gavn for såvel det praktiske musikliv som musikforskningen. Det reviderede nodemateriale har allerede været benyttet ved Michael Schønwandts meget roste Cd-indspilning af Nielsens symfonier med Radiosymfoniorkestret. For 1. symfonis vedkommende bliver der for første gang mulighed for at studere den alternative passage på 33 takter i fjerde sats, som Carl Nielsen komponerede i 1928 – næsten 40 år efter værkets fremkomst – og som han bad komponisten Ebbe Hamerik om at instrumentere. Passagen er radikalt ændret i forhold til den velkendte version af symfonien; den gengives i partitur i et appendiks.