Det store orkester

Opgavehæfte for 3.-6. klasse i forbindelse med gennemgang af »DET STORE ORKESTER«, samt instrumentplanche og kryds.