Et blad falder til himlen 1. marts

Koncert til og for demente og deres pårørende
Uropførelse af korværket Et blad falder til himlen i Tivolis Koncertsal af DR Pigekoret. Søndag den 1. marts kl. 15:00. Billetterne er gratis!
Et blad falder til himlen er et korværk af Bent Sørensen med tekst af Knud Romer, skrevet til DR Pigekoret. Værket sætter toner og ord på demenssygdom. 
Korværket handler ikke bare “om” demente, men er skrevet TIL demente og deres pårørende. Med Et blad falder til himlen ønsker komponisten og forfatteren at udtrykke nogle aspekter af tilværelsen, som normalt ikke får meget opmærksomhed men i stedet udgrænses og fornægtes – tab og sorg, forgængelighed og fravær, tomhed, meningsløshed og afmagt.
Demente og pårørende fra hele landet inviteres til at deltage i koncerten. Frem for at blive isoleret fra det menneskelige fællesskab, i institutioner og i den enkelte pårørende, giver korværket dem en plads og tilstedeværelse i vores midte og aktualiserer følelserne af tab og sorg og flygtighed som en del af vores alles liv.
I koncerten indgår også fællessang. Det rytmiske og det lyriske er det første vi lærer og det sidste vi glemmer – også selvom vi lider af demens. 
Erfaringerne viser, at mange demente kan huske sange, tekster og musik fra lang tid tilbage – også selvom de dårligt kan huske, hvad der skete i går. Derfor er sangen for mange demente tryghed og genkendelighed i en verden, der går fra hinanden.
Wilhelm Hansen Musikforlag og Alzheimerforeningen er gået ind i projektet og samarbejder om at synliggøre koncerten og problematikken omkring demens i det hele taget. Sygdommen påvirker hukommelsen negativt og demente glemmer selv helt almindelige hverdags ting. Men sygdommen “glemmes” også af omgivelserne og bliver fraværende i offentligheden. Musik kan være et bindeled – henover glemslen - mellem demens og hukommelsen og mellem demente og offentligheden.

Related News