Karl Aage Rasmussen
© Marianne Grøndahl
Karl Aage Rasmussen er netop stoppet som komponist professor på Det Jyske Musikkonservatorium. I den anledning har Eyvind Gulbrandsen lavet et længere interview med komponisten, hvor vi her bringer et uddrag.

Men opstår kunsten ikke i modtagelsen, uanset hvor (u)gennemtænkt den er?

Hvis jeg mente at "kunsten opstår i modtagelsen", ville jeg arbejde som Cage: skabe situationer hvor modtageren er sin egen herre og helt individuelt kan afdække et betydnings- eller skønhedsindhold i dét, han (m/k) hører. Og jeg har faktisk ofte været fristet af tanken. Men hvis kunsten kun findes og opstår hos modtageren, behøver vi jo ikke kunstnere, for alle kan når som helst opleve hvad som helst æstetisk-kunstnerisk (hvad Cage jo tog den fulde konsekvens af).
For mig opstår kunst, når der på samme tid er en form og et indhold. Alle der skaber noget, kender interferensen mellem indhold og metode. "Værket må findes før det kan skabes" skrev Søren Ulrik Thomsen (i "En dans på gloser"). Ja, i begge ordets betydninger. Dets mulighed må findes i betydningen: eksistere. Og så må det findes. Men begynder man med at ville "formidle", finder man det næppe.

Læs resten på Autografs hjemmeside