Vagn Nørgaard

Danish

Biography

Uddannet cand. phil. i Musikvidenskab ved Københavns Universitet, har Vagn Nørgaard i et langt underviserliv været ansat som lektor i læreruddannelsen.

Ved siden af formidlingen af musikken har han altid komponeret og arrangeret, og i de senere år har den kreative virksomhed fyldt stadig mere i hans arbejdsliv. Desuden har han fungeret som redaktør på en række af Edition Wilhelm Hansens udgivelser: Skolesangbogen, Sange til Morgen og Aften, Sangbogen 4, Sangbogen Greatest og Sangbogen 5.

Kormusikken, både a cappella og med instrumental ledsagelse og i traditionel og rytmisk stil, er i centrum for Vagn Nørgaard, og han komponerer, arrangerer og dirigerer inden for det felt og har fået udgivet værker for børnekor og voksenkor.

Komponistens musikalske stil er tonal med forskellige krydringer af det klanglige og med satsteknik lagt tilrette efter det tekstlige indhold.

I 2011 kom CD’en Dette landskab med kompositioner og arrangementer indsunget af Kammerkoret Camerata, under ledelse af Martin Nagashima Toft.

Performances

There are no upcoming performances