• William H. Harris
  • Clowns

  • Novello & Co Ltd (World)
  • flute/pf