• Sven-David Sandström
  • Ut över slätten med en doft av hav (1984)

  • AB Nordiska Musikforlaget (UK, Eire, South Africa, Israel, Australasia, Germany, USA and Canada only)

Available for the UK, Eire, South Africa, Israel, Australasia, Germany, USA and Canada only

  • 21113330timphp.pfstr
  • SATB, children’s choir
  • soprano, mezzo soprano, baritone, bass
  • 50 min