• Lera Auerbach
  • 72 Angels. In Splendore Lucis (2016)

  • Hans Sikorski (World)
  • SATB; ssx.asx.tsx.barsx
  • SATB
  • 1 hr 29 min

Programme Note

Angels
1. Vehevyah
2. Eliel
3. Sitael
4. Elemiyah
5. Mahashiyah
6. Lelahel
7. Ahaiyah
8. Kahetel
9. Haziel
10. Aladiyah
11. Laviyah
12. Ahayah
13. Yezelel
14. Mebahel
15. Hariel
16. Hakamiyah
17. Leviyah
18. Kaliel
19. Lavavyah
20. Pahaliyah
21. Nelkael
22. Yeyael
23. Melahel
24. Haevayah
25. Nitayah
26. Haayah
27. Yoratel
28. Sheeyah
29. Reyiel
30. Ormael
31. Lekabel
32. Vasariyah
33. Yehaviyah
34. Lehaviyah
35. Kavakiyah
36. Manadel
37. Aniel
38. Haamiyah
39. Rehael
40. Yeyazel
41. Hahael
42. Mikael
43. Vevaliyah
44. Yelahiyah
45. Sealiyah
46. Ariel
47. Asaliyah
48. Mihael
49. Vehevel
50. Daniel
51. Hahashiyah
52. Imamiyah
53. Nanael
54. Nitael
55. Mebahiyah
56. Poiel
57. Nemamiyah
58. Yeyelel
59. Harael
60. Mizrael
61. Vamebel
62. Yehael
63. Anayuel
64. Mehiel
65. Damebiyah
66. Manakel
67. Eyael
68. Habahiyah
69. Rehel
70. Yabamiyah
71. Hayael
72. Mevamyah
      Epilog: Amen

Media