• Lars Johan Werle
  • Vaggsång för jorden [Lullaby for the Earth] (1977)

  • AB Nordiska Musikforlaget (UK, Eire, South Africa, Israel, Australasia, Germany, USA and Canada only)

Available for the UK, Eire, South Africa, Israel, Australasia, Germany, USA and Canada only

  • 33334331timp.perchp.pfstr
  • 20 min