• Karsten Fundal
  • Tempo Piegamento (2009)

  • Edition Wilhelm Hansen Copenhagen (World)
  • percussion
  • 10 min

Programme Note

Tid er tempo
tempo er ikke tid
Tid består ikke af en afmålt regelmæssig tikken
Tid består af en afmålt regelmæssig tikken
Tiden kan bøjes
Tiden består af en afmålt tikken der kan tikke i flere afmålte tider samtidig
tidsfolder
Tiden kan foldes
Tiden består af en afmålt tikken der kan bøjes
Tiden består af en afmålt tikken der kan foldes
Tiden kan både gå hurtigere og langsommere på samme …..tid.
Tiden kan både gå lige hurtigt og langsommere og hurtigere på samme tid.

- Karsten Fundal

”Time is tempo
tempo is not time
Time does not consist of a measured regular ticking
Time does consist of a measured regular ticking
Time can be bent
Time consists of a measured ticking that can tick in several measured times simultaneously
folds of time
Time can be folded
Time consists of a measured ticking that can be bent
Time consists of a measured ticking that can be folded
Time can move both faster and slower at the same … time.
Time can move both at the same pace and slower and faster at the same time.”

- Karsten Fundal

Discography