• gtr
  • 14 min
    • 15th June 2022, Musikhuset, Copenhagen, Denmark
    View all

Programme Note

"Solo" for el-guitar er skrevet til den danske guitarist Ingolf Olsen i 1972. Det musikalske stof er af forskellig art, men i alle satser 100% underlagt Fibonacci-rækken: 1-1-2-3-5-8-13-21-etc., hvor et tal er summen af de to foregående. Hermed er der mulighed for gentagelse af proportioner på alle planer.

Jeg forestiller mig at systematikken/de strenge konstruktioner kan rense og forny det stærkt begrænsede, enkle og også ofte banale tonemateriale.

Pelle Gudmundsen-Holmgreen

Discography