• Svend Hvidtfelt Nielsen
  • Scenarier (2002)
    (Scenarios)

  • Edition Wilhelm Hansen Copenhagen (World)
  • fl(pic), ob, cl, bn, hn
  • 12 min

Programme Note

Scenarier for blæserkvintet er det første konkrete resultat af mit virke som huskomponist for Randers Kammerorkester. De syv satser er skrevet for at imødekomme et ønske om korte stykker, der præsenterede nye eller "anderledes" sider af blæserkvintetten. Stykker, der f.eks. kunne indgå i skolekoncerter. De syv scener udmaler musikalsk syv forskellige scenarier. Som syv forskellige shortcuts. Samtidig består de af et begrænset antal byggesten, der kombineres på stadig nye måder. Mest elementært er glissandobevægelsen og en markeret rytmisk bevægelse. Glissando kan så blive til kvarttonemelodik og de rytmiske bevægelser kan forvaddle sig til f.eks. et femdelt tempo eller en lille rocksats. Blæserkvintetten står i øvrigt (som så meget andet dansk musik) i dyb gæld til Hans Abrahamsens "Walden" og Ligetis "10 stykker for blæserkvintet".