Nyt bind i Carl Nielsen Udgaven: Klaver- og orgelværker II/12

Nyt bind i Carl Nielsen Udgaven: Klaver- og orgelværker II/12
Carl Nielsen Udgaven er nu nået til komponistens klaver- og orgelværker.

I forordet til den aktuelle udgivelse skriver redaktøren Niels Bo Foltmann bl.a.:
"I sine erindringer fortæller Carl Nielsen at der i barndomshjemmet fandtes et ubenyttet spinet, der tjente som køkkenbord, og som vakte hans nysgerrighed, når han en sjælden gang fik lov til at få et glimt af dets slidte mekanik. Hans første møde med et rigtigt spilbart klaver er ikke dateret, men det beskrives i den del af erindringerne, dr beskæftiger sig med tiden omkring hans seksårsalder. Det drejede sig om et opretstående klaver hos moderens blinde halvbroder, Hans Andersen, der var organist ved Dalum Kirke nær Odense."

Læs mere i og spil fra det nye bind, som indeholder følgende værker:

Klaverværker: Fem klaverstykker, op.3; Symphonisk Suite, op.8; Humoreske-bagateller, op.11; Fest-præludium ved Aarhundredskiftet; Drømmen om "Glade Jul"; Chaconne, op.32; Thema med Variationer, op.40; Suite, op.45; Tre Klaverstykker; Klavermusik for Smaa og Store I, op.53; Klavermusik for Smaa og Store, op.53; Klaverstykke

Orgelværker: 29 smaa Præludier; op.51; To Præludier; Melodi; Commotio, op.58

Læs mere om Carl Nielsen Udgaven