Nyt bind i Carl Nielsen Udgaven: Commotio, op.58

Nyt bind i Carl Nielsen Udgaven: Commotio, op.58
Fra redaktør Niels Bo Foltmanns forord:

Efter tilblivelsen af de "29 smaa Præludier for Orgel eller Harmonium" påbegyndte Carl Nielsen arbejdet med det der skulle blive hans sidste større komposition, nemlig orgelværket "Commotio". Hermed realiserede han et mangeårigt ønske, og i modsætning til de små præludier skyldes dette værk tilsyneladende ikke nogen ydre anledning. Således bemærkede han den 4. marts 1931 i et brev til sin gode veninde Vera Michaelsen at: "Det er maaske fjollet at man udfører et Værk som der maaske slet ikke er Brug for os som ingen har spurgt om, men vi er vel alle fjollede, naar det kommer til Stykket og dog - - -!"

Værket fik sin første offentlige opførelse d. 14. august 1931.

Læs mere om Carl Nielsen Udgaven