300 sider Aladdin musik på gaden

Endnu et af Carl Nielsens hovedværker foreligger nu på tryk: scenemusikken til Adam Oehlenschlägers skuespil Aladdin, skrevet til Det Kongelige Teaters overdådige opførelse over to aftner i 1919. Bortset fra de to operaer er Aladdin det mest omfangsrige partitur af Carl Nielsen og indeholder samtidig noget af den bedste musik, han skrev – og det til trods for værkets traumatiske tilblivelsesomstændigheder som følge af Det Kongelige Teaters håndtering af musikken ved opførelserne i 1919.
Efterfølgende har suiten med de syv udvalgte danse hørt til et af komponistens ofte spillede værker, blandt andet i kraft af at komponisten selv havde disse danse på sit koncertrepertoire og de i øvrigt blev trykt i en særudgave ca. 10 år efter komponistens død.
Men nu foreligger det fuldstændige partitur – gennemrevideret og kommenteret - der gengiver musikken som Carl Nielsen skrev den til opførelsen i 1919. Her kan man studere dansene i deres dramatiske sammenhæng og ikke mindst danne sig et indtryk af de lange melodramatiske afsnit hvor Oehlenschlägers tekst deklameres til underlagt musik. Endelig giver udgaven præcis overblik over hele handlingsforløbet og musikkens funktion i dette – alt sammen med udgangspunkt i Det Kongelige Teaters opførelse i 1919, hvortil musikken blev skrevet. I værkindledningen gøres rede for tilblivelseshistorien, den samtidige modtagelse og musikkens senere skæbne.
Værket indgår som bind I/8 i Carl Nielsen Udgaven ved Det Kongelige Bibliotek og er udgivet af projektets ”corresponding editor”, Carl Nielsen forskeren David Fanning, Manchester.
Niels Krabbe, leder af Carl Nielsen Udgaven