Søjledale

A4 - 44 sider ISBN 87 598 1013 0 21 danske sange er sat i musik af Carsten Johs. Mørch, som har søgt inspiration i litteraturen og hos nulevende poeter: Jesper Jensen, Niels Brunse, Kaj Munk, Johannes V. Jensen, Tove Ditlevsen, H. C. Andersen, Ole Sarvig, Halfdan Rasmussen, Jesper Kjær, Jeppe Aakjær, Benny Andersen, Tom Kristensen, Thorkild Bjørnvig.